Política de privacitat

Tota comunicació amb AGPOGRAF, SA per qualsevol mitjà o a través de l’adreça de correu electrònic o dels formularis presents en aquest lloc web on en el correu electrònic suposa el consentiment exprés perquè les vostres dades personals en qualitat de client, proveïdor o contacte, de conformitat amb el capítol II, articles 5 i 6, s’incorporin a fitxers titularitat d’AGPOGRAF, SA o altres empreses o companyies del grup, participades o associades, degudament inscrites a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Aquestes dades de caràcter personal es tractaran d’acord amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i en concordança amb el que expressa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades).

I accepteu l’ús de les galetes ” permanents” d’aquest web.

Per tant, l’interessat pot exercir els drets de transparència (art. 12), d’informació (arts. del 13 al 14), d’accés (art. 15), de rectificació (art. 16), de supressió o dret a l’oblit (art. 17), de limitació del tractament (art. 18), de portabilitat de dades (art. 20) i d’oposició (art. 21) per escrit en qualsevol moment.

Això ho pot fer mitjançant una comunicació escrita adreçada a:

Nom de l’empresa: AGPOGRAF, SA

Adreça: C/ Pujades, 124, Barcelona, 08005

Correu electrònic: agpo@agpograf.cat

Info-Galetes

Les galetes són dades sobre l’usuari d’un lloc web que s’emmagatzemen al seu ordinador i a les quals es pot accedir quan es torna a visitar el lloc web. Hi ha dos tipus de galetes: “Galetes de sessió” i “galetes permanents”. Les galetes de sessió només resideixen a la memòria i, per tant, la galeta desapareix quan es tanca el navegador. Les galetes permanents, d’altra banda, romanen a l’ordinador.

Aquest web utilitza la informació recopilada a través de tots dos tipus de galetes (de sessió i permanents) per millorar els continguts i l’ús dels llocs web. Podeu esborrar les galetes o bloquejar-les mitjançant el navegador.

Si no accepteu l’ús de les galetes, podeu tancar el lloc web que esteu visitant.

Com es poden desactivar les galetes?

Heu de saber que els navegadors permeten bloquejar, restringir i fins i tot esborrar les galetes.

Tots els navegadors tenen una configuració per fer-ho. Aquests enllaços contenen les instruccions per poder-ho fer:

Advertència de privacitat per als usuaris

Les dades de caràcter personal que es faciliten en registrar-se com a usuari queden enregistrades en un fitxer propietat d’AGPOGRAF, SA, degudament inscrit a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, amb la finalitat de tramitar i gestionar les  sol·licituds que ens feu, contestar les consultes i obtenir dades estadístiques d’aquestes, així com per enviar informació, notificacions, promocions i publicitat. Aquestes dades de caràcter personal que ens faciliteu lliurement poden ser cedides a tercers sempre dins de les cessions legalment establertes i permeses per la Llei.

Podreu exercir els drets de transparència (art. 12), d’informació (arts. 13 a 14), d’accés (art. 15), de rectificació (art. 16), de supressió o dret a l’oblit (art. 17), de limitació del tractament (art. 18), de portabilitat de dades (art. 20) i d’oposició (art. 21).

I accepteu l’ús de les galetes ” permanents” d’aquest web en aquest apartat.

Podeu sol·licitar-nos exercir els drets que teniu d’acord amb la LOPD i el RGPD. Podeu posar-vos en contacte amb nosaltres des del lloc www.agpograf.com o bé mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a agpo@agpograf.cat.