Magabook ADG Laus 2019

Més informació sobre el projecte a l’entrevista (en castellà) a l’estudi de disseny Rubio & del Almo